Tarieven

​Algemeen:
Wij hebben als doelstelling u kwalitatief goede diensten te verlenen tegen een goede prijs. Door de inrichting van onze organisatie en onze persoonlijke kwaliteiten denken wij u deze goede prijs te kunnen offreren.
Hier stopt het niet. Naar onze mening wilt u als ondernemer niet verrast worden door onverwachte nota’s. In dit verband hanteren wij het navolgende prijsbeleid: 

 

Geen verrassingen:
Elke onderneming, ondernemer en particulier is uniek. Niemand wil verrast worden door onverwacht (hoge) nota’s. Om deze reden maken wij altijd eerst een beoordeling van de complexiteit van de voor u te verrichten diensten.
Voor reguliere diensten en – afhankelijk van de aard – incidentele advieswerkzaamheden offreren wij u vervolgens vaste prijzen. Hierin is onder meer begrepen een budget voor de beantwoording van eenvoudige financiële, fiscale en administratieve vragen. Op deze wijze hopen wij u te helpen uw kosten te beheersen en verrassingen te voorkomen.

 

De brainstormkorting:
Soms wil een ondernemer even van gedachten wisselen over iets wat hem bezig houdt doch waarover hij geen concrete vraag heeft. Ofwel, hij wil brainstormen.  In onze beleving wordt het dan als prettig ervaren als zijn adviseur niet meteen een rekening verzendt. Door middel van de brainstormkorting hopen wij u hier meer ruimte voor te bieden. De brainstormkorting houdt in dat u als ondernemer jaarlijks gratis twee uur met ons kunt brainstormen over hetgeen u bezig houdt. Dit kan in een persoonlijk overleg maar ook in de vorm van meermalig telefonisch overleg.