Jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportage

Een jaarrekening, begroting of een tussentijdse financiële rapportage geeft inzicht in de prestaties en financiële positie van uw onderneming. Dit kunnen prestaties in het verleden, het heden of de toekomst zijn.

Deze rapportages worden veelal gebruikt bij de besluitvorming van banken aangaande kredieten. Ook nemen klanten en leveranciers soms graag kennis van uw prestaties en/of financiële positie om te kunnen beoordelen of u geschikte partij bent om zaken mee te doen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming is het opstellen van een jaarrekening ook wettelijk verplicht.

Last but not least geeft een jaarrekening, begroting of een tussentijdse rapportage ook u inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Ze kan u helpen bij het zetten van strategische en operationele doelen en bij het maken van besluiten. Denk bijvoorbeeld aan investeringen, bezuinigingen, nieuwe activiteiten, nieuw personeel of aanpassing van werkprocessen.

Heeft u behoefte aan een jaarrekening, begroting of een tussentijdse rapportage? Verveen Accountancy en Advisering heeft jarenlange ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse rapportages en is u graag van dienst.