Assurancewerkzaamheden en accountantsverklaringen

Banken, verzekeringsmaatschappijen, subsidieverstrekkers wensen soms een accountantsverklaring inzake aan u verstrekte leningen of subsidies of inzake een met u gesloten overeenkomst. Doel van de verklaring is doorgaans het verkrijgen van zekerheid ofwel assurance omtrent door u verantwoorde cijfers. Dit kan variëren van een omzetverklaring tot een controleverklaring bij een financiële rapportage. Heeft u behoefte aan een accountantsverklaring? We zijn u graag van dienst.